รู้จักเครื่องทำลมแห้ง “มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างไร

0 Comments
air dryer

ภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ จะมีเครื่องจักร และ อุปกรณ์ที่หลากหลายอย่างมาก ซึ่งหากว่าเราลองมองดูดี ๆ นั้นจะมีอุปกรณ์ที่หลากหลาย และ มี เครื่องจักรที่มากมายด้วยเช่นกัน โดยในบทความนี้เราอยากพาทุกไปรู้จักกับ “air dryer  “ หรือเครื่องทำลมแห้งกันแบบเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่า “เครื่องทำลมแห้ง” นั้นมีความสำคัญอย่างต่ออุตสาหกรรม และ ทำไมอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการใช้เครื่องทำลมแห้งเพื่ออะไรกันบ้าง และ มีประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้าง และทำไมภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมี air dryer  เครื่องทำลมแห้งคืออะไร             เครื่องทำลมแห้งหรือ air dryer   นั้นคือเครื่องมือที่ใช้กับ Air Compressor (เครื่องปั๊มลม)  ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างมากภายในอุตสาหกรรมเพื่อทำให้ปริมาณความชื้น ที่ปะปนมาในระบบลมอัดนั้นถูกกำจัดออกไป และให้ได้ลมที่ปราศจากความชื้น และ นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง 100 % และทำให้ภายในอุตสาหากรรมนั้นมีลมที่ไม่มีความชื้นไว้ใช้งาน เครื่องทำลมแห้งมีกี่ประเภท             ปัจจุบันนั้นด้วยการที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านั้นจึงทำให้มีเครื่องทำลมแห้งนั้นมีในการใช้งานถึง 2 รูปแบบ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบเองนั้นก็มีความแตกต่างกันในการใช้งานและเรื่องของรูปร่างด้วยเช่นกัน โดยจะมีดังนี้ Refrigerated Air Dryer (เครื่องทำลมแห้งแบบใช้นำยาทำคามเย็น)  […]