ส่งมอเตอร์ไซค์ เรื่องอันแสนยุ่งยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายทำได้อย่างรวดเร็ว

0 Comments
ส่งมอเตอร์ไซค์

การจัดส่งมอเตอร์ไซค์นับเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปยังแหล่งอื่น ปัญหาสำคัญนั่นคือ รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่และไม่สามารถขนส่งให้หมดได้ในเที่ยวเดียว สิ่งนั้นหมายถึงงบประมาณที่ย้อนกลับมาเอาที่เพิ่มขึ้น หลายคนจึงเลือกที่จะขายรถมอเตอร์ไซต์ออกไป แต่การจะซื้อรถคันใหม่นั้นก็มีมูลค่าที่สูงมาก ดังนั้น การจัดส่งมอเตอร์ไซต์ด้วยระบบการขนส่งต่าง ๆ ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดีกว่า ซึ่งในปัจจุบันมีผู้รับขนส่งรถมอเตอร์ไซต์อยู่ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการดังนี้ การจัดส่งมอเตอร์ไซค์ด้วยระบบวิสาหกิจด้านการขนส่งของไทย แต่เดิมในประเทศไทยสำหรับการขนส่งพัสดุที่มีขนาดใหญ่มากรวมไปถึงการส่งมอเตอร์ไซค์นั้นต้องทำผ่านหน่วยงาน รสพ. หรือ หน่วยงานสำหรับการรับส่งพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่เข้ามารับบทบาทนี้แทนได้แก่ ไปรษณีย์ไทย ที่เปิดพื้นที่สำหรับการรับส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก ซึ่งการขอใช้บริการนั้นไม่ได้มีในทุกที่ทำการไปรษณีย์ คุณจำเป็นต้องมองหาเครื่องหมาย Logistic Post ซึ่งเป็นการบอกให้รู้ว่า ที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้รับส่งพัสดุขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตราการชำระค่าบริการที่ 2-3 พันบาทคิดตามขนาดและน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซต์ อีกหนึ่งรูปแบบการจัดส่งมอเตอร์ไซค์คือการส่งผ่านทางการขนส่งทางรางหรือรถไฟนั่นเอง ซึ่งจุดเด่นคือมีราคาถูก ย่อมเยากว่าการจัดส่งด้วยไปรษณีย์อย่างมาก โดยส่วนใหญ่มีอัตราการใช้บริการที่ 700-1000 บาท แต่ปัญหาสำคัญคือ จะสามารถส่งได้เฉพาะจังหวัดที่มีรถไฟวิ่งผ่านเท่านั้น การส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านการขนส่งของเอกชน นับเป็นความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันนี้มีบริษัทรับขนส่งสินค้ารับจัดการส่งพัสดุขนาดใหญ่ไปทั่วประเทศไทย ซึ่งคุณสามารถขอใช้บริการได้โดยมีสนนราคาค่าใช้จ่ายที่เทียบเท่ากับการส่งรถมอเตอร์ไซต์ผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทย แต่ข้อจำกัดคือ จะต้องเป็นจังหวัดที่มีสำนักงานของบริษัทขนส่งเหล่านั้นตั้งอยู่ด้วยจึงจะสามารถส่งมอเตอร์ไซต์ได้ ทางเลือกสุดท้ายคือการเหมารถขนส่งไปส่งให้ซึ่งสามารถส่งได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทย แต่ก็ต้องยอมรับกับค่าจัดส่งที่แพงมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จัดส่งกันที่ 8,000-12,000 บาท ขึ้นอยู่กับสถานที่และระยะทางสำหรับการจัดส่งด้วยนั่นเอง เลือกหาวิธีการส่งมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบที่คุณต้องการและตามงบประมาณที่เหมาะสม แต่ถึงกระนั้นต้องยอมรับว่าในบางพื้นที่ยังไม่มีการให้บริการในรูปแบบนี้ จึงต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกใช้การบริการในรูปแบบไหน แต่เชื่อแน่ว่าในทุก ๆ ช่องทางที่แนะนำไปย่อมครอบคลุมพื้นที่การจัดส่งพื้นฐานในทุกแห่งทั้งหมดอย่างแน่นอน อุ่นใจได้ว่าคุณสามารถส่งรถจักรยานยนต์คันเก่งให้ถึงบ้านได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการ