4 เหตุผลที่ควรผลักดันบุหรี่ไฟฟ้า “ให้ถูกฎหมาย”

0 Comments
น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันนั้นประเทศไทยของเรานั้นยังไม่มีการเปิดกว้าง และ ยังไม่เปิดให้บุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากหลาย ๆ เหตุผล  ซึ่งบางเหตุผลนั้นเราจะไม่ขอพูดถึงเรื่องที่ทำไมถึงไม่ควรผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกฎหมาย แต่ว่าเราจะกลับมามองอีกหนึ่งมุมกันว่าถ้าหากว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายนั้นจะมีผลดีในเรื่องอะไรบ้าง และ จะส่งผลดีมากกว่า หรือ ส่งผลเสียมากกว่าในการเปิดให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกต้องตามกฎหมาย   ช่วยให้หลายคนเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น   จากงานวิจัยหลาย ๆ ฉบับนั้นเราจะเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีการช่วยให้ผู้ติดบุหรี่แบบมวนนนั้นสามารถเลิกบุหรี่ได้จริง เนื่องจากว่านิโคตินที่อยู่ในความพอดี และ ยังรวมถึงการค่อย ๆ ลดระดับนิโคตินลงด้วยจะทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ใช่แค่ว่างานวิจัยในประเทศเดียวนะครับ ยังมีอีกหลากหลายงานวิจัยอย่างมากที่ชี้และส่งผลไปในทางเดียวกัน ถึงเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่ซึ่งพบว่าสามารถทำได้จริง   วัยรุ่นไม่เสียสุขภาพเร็วเกินไป   ต้องยอมรัยว่าปัจจุบันนั้นวัยรุ่นนั้นมีการอยากรู้อยากลองมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของสุรา หรือ แม้แต่บุหรี่เองก็มีการอยากรู้ และ ทดลอง โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ 15 ปี เลย ซึ่งหากว่าสูบบุหรี่แบบมวนนนั้นจะส่งผล และ เสียสุขภาพอย่างรวดเร็ว กว่าจะรู้ตัวก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะช่วยสำหรับวัยรุ่นอย่างมากที่จะไม่ช่วยให้วัยรุ่นนั้นเสียสุขภาพอย่างรวดเร็ว   ช่วยอย่างมากในวงการแพทย์   ในวงการแพทย์นั้นได้มีการนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเพื่อใช้ในวงการแพทย์ด้วยเช่นกัน  โดยปัจจุบันนั้นมีหลากหลายประเทศอย่างมากที่มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อใช้ในวงการแพทย์ด้วยเช่นกัน โดยบางประเทศนั้นสามารถสั่งซื้อ และ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่มีการเปิดให้จำหน่าย แต่ว่าหากต้องการใช้ในวงการแพทย์นั้นจะต้องสั่งซื้อผ่านใบสั่งซื้อขแงแพทย์เท่านั้น   ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ   ต้องยอมรับเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นที่สนอกสนใจของผู้คนอย่างมากหากว่ามีการผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายนั้น โอกาสที่จะสร้างรายได้นั้นจะสูงมาก เพราะว่าไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ใช้งานเพียงแค่วัยรุ่นเท่านั้น แต่ว่ายังมีในส่วนของผู้ที่มีอายุมากขึ้นอีกหน่อยที่ยังใช้งานได้อยู่  […]