4 เหตุผลที่ควรผลักดันบุหรี่ไฟฟ้า “ให้ถูกฎหมาย”

0 Comments
น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันนั้นประเทศไทยของเรานั้นยังไม่มีการเปิดกว้าง และ ยังไม่เปิดให้บุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากหลาย ๆ เหตุผล  ซึ่งบางเหตุผลนั้นเราจะไม่ขอพูดถึงเรื่องที่ทำไมถึงไม่ควรผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกฎหมาย แต่ว่าเราจะกลับมามองอีกหนึ่งมุมกันว่าถ้าหากว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายนั้นจะมีผลดีในเรื่องอะไรบ้าง และ จะส่งผลดีมากกว่า หรือ ส่งผลเสียมากกว่าในการเปิดให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกต้องตามกฎหมาย   ช่วยให้หลายคนเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น   จากงานวิจัยหลาย ๆ ฉบับนั้นเราจะเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีการช่วยให้ผู้ติดบุหรี่แบบมวนนนั้นสามารถเลิกบุหรี่ได้จริง เนื่องจากว่านิโคตินที่อยู่ในความพอดี และ ยังรวมถึงการค่อย ๆ ลดระดับนิโคตินลงด้วยจะทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ใช่แค่ว่างานวิจัยในประเทศเดียวนะครับ ยังมีอีกหลากหลายงานวิจัยอย่างมากที่ชี้และส่งผลไปในทางเดียวกัน ถึงเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่ซึ่งพบว่าสามารถทำได้จริง   วัยรุ่นไม่เสียสุขภาพเร็วเกินไป   ต้องยอมรัยว่าปัจจุบันนั้นวัยรุ่นนั้นมีการอยากรู้อยากลองมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของสุรา หรือ แม้แต่บุหรี่เองก็มีการอยากรู้ และ ทดลอง โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ 15 ปี เลย ซึ่งหากว่าสูบบุหรี่แบบมวนนนั้นจะส่งผล และ เสียสุขภาพอย่างรวดเร็ว กว่าจะรู้ตัวก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะช่วยสำหรับวัยรุ่นอย่างมากที่จะไม่ช่วยให้วัยรุ่นนั้นเสียสุขภาพอย่างรวดเร็ว   ช่วยอย่างมากในวงการแพทย์   ในวงการแพทย์นั้นได้มีการนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเพื่อใช้ในวงการแพทย์ด้วยเช่นกัน  โดยปัจจุบันนั้นมีหลากหลายประเทศอย่างมากที่มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อใช้ในวงการแพทย์ด้วยเช่นกัน โดยบางประเทศนั้นสามารถสั่งซื้อ และ ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่มีการเปิดให้จำหน่าย แต่ว่าหากต้องการใช้ในวงการแพทย์นั้นจะต้องสั่งซื้อผ่านใบสั่งซื้อขแงแพทย์เท่านั้น   ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ   ต้องยอมรับเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นที่สนอกสนใจของผู้คนอย่างมากหากว่ามีการผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายนั้น โอกาสที่จะสร้างรายได้นั้นจะสูงมาก เพราะว่าไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ใช้งานเพียงแค่วัยรุ่นเท่านั้น แต่ว่ายังมีในส่วนของผู้ที่มีอายุมากขึ้นอีกหน่อยที่ยังใช้งานได้อยู่  […]

จป บริหารและบทบาทหน้าที่ อบรม จป บริหาร ออนไลน์ ดีอย่างไร

0 Comments
อบรม จป บริหาร ออนไลน์

จป เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คือ บุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยให้สถานประกอบการหรือกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับต้องจัดให้มี จป ในระดับต่างๆ ตามกำหนด หนึ่งในนั้นคือ จป บริหาร ซึ่งมาจากลูกจ้างระดับบริหาร หรือ ลูกจ้างที่มีตำแหน่งสูงกว่าหัวหน้างาน วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบทบาทหน้าที่ของ จป บริหารและการอบรม จป บริหาร ออนไลน์ดีอย่างไร บทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร 1.ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับที่อยู่ใต้บังคับบัญชา 2.เสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 4.ดูแล กำกับ แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อความปลอดภัยอันเกิดแก่ลูกจ้าง จป บริหาร มีหน้าที่ผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร สนับสนุนลูกน้องในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ปรับปรุง แก้ไข อันตราย ไปจนถึงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ปัจจุบันมีการอบรม จป บริหาร ออนไลน์ ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการอบรมมากขึ้น อบรมโดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นอกจากเพื่อความสะดวกสบายแล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง […]

การผจญภัยจะช่วยเพิ่มความท้าทายให้กับหลายๆคนอย่างยิ่ง

0 Comments
การผจญภัยจะช่วยเพิ่มความสนุกและความท้าทายให้กับเรา

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการผจญภัยนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยเพราะว่าในเรื่องของการผจญภัยนั้นจะช่วยทำให้เรานั้นได้รับความท้าทายได้อย่างยิ่งเลย เพราะเราอาจจะไม่เคยทำในสิ่งๆนี้มาก่อน ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดจะได้เกิดเรื่องที่ดีๆขึ้นอีกด้วย                 เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการผจญภัยนั้นก็จะช่วยเพิ่มความสนุกและความท้าทายให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลย ทุกๆอย่างนั้นถ้าหากเรารู้จักที่จะไปหากิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัยทำแล้วก็จะยิ่งดีต่อตัวเราเองอย่างที่สุด เราสามารถที่จะหากิจกรรมเหล่านี้ทำได้ด้วยอย่างมากมายเลย                 และที่สำคัญนั้นเราก็สามารถที่จะไปผจญภัยได้หลากหลายที่อีกด้วย เรื่องของการผจญภัยนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างที่สุด ในตอนนี้มีที่ให้เล่นผจญภัยกันอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตจะเป็นแอดเวนเจอร์กิจกรรมโดดหอ การเล่นสลิงข้ามน้ำ หรือการโรยตัวต่างๆซึ่งทุกอย่างก็จะต้องขึ้นอยู่กับความท้าทายในตนเองมากๆด้วยจะดีต่อเราเองอย่างยิ่งเลย                 สิ่งต่างๆนี้เราก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามและก็จะต้องยิ่งให้ความสำคัญมากๆด้วยเพราะเรื่องราวที่ดีๆนั้นจะยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองอย่างที่สุด แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวกับกิจกรรมการผจญภัยด้วยเผลอๆเราอาจจะชอบในกิจกรรมการเล่นผจญภัยแบบนี้ก็จะยิ่งดีต่อเราเองอย่างยิ่งเลย                 เพราะทุกๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างยิ่ง เราเองจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยเพื่อที่เราจะได้ยิ่งเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นอีกด้วย ความกล้าหาญของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าหากเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วนั้นจะยิ่งดีต่อตัวเองอย่างมาก ดังนั้นอะไรที่จะช่วยทำให้เราได้มีความสุขกับกิจกรรมที่เราทำแล้วนั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุด                 เพื่ออะไรที่ดีๆจะได้เกิดขึ้นและแน่นอนว่าในการทำกิจกรรมเหล่านี้เราอาจจะไม่เคยหาเล่นจากที่ไหนได้ง่ายๆ ถ้าหากเรามีความตั้งใจที่มากพอแล้วก็จะช่วยทำให้เรานั้นเกิดความสนุกและมีความสุขกับกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมากมายเลย สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เราเองก็ควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเรานั้นได้ทำอะไรที่แปลกใหม่ด้วย                 หากเรารู้จักให้ความสำคัญในเรื่องของการทำกิจกรรมการผจญภัยแล้วเราก็จะยิ่งได้ประสบการณ์ที่ดีๆได้อย่างมากมายเลย

การตั้งแคมป์จะช่วยทำให้เรามีความสุขอย่างที่สุด

0 Comments
Camping

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการตั้งแคมป์หรือการทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็จะต้องยิ่งให้ความสนใจมากๆเพราะว่าในเรื่องของการทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ก็เพื่อที่จะช่วยทำให้เราได้แลกเปลี่ยนหรือได้สัมผัสกับอะไรที่ใหม่ๆมากขึ้นด้วย                 ทุกๆอย่างในเรื่องของการตั้งแคมป์นั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเพราะว่ายิ่งเราได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วจะดีต่อเราเองอย่างยิ่งเลย ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างยิ่งเลยเพื่อที่อะไรดีๆจะยิ่งเกิดขึ้นกับเราด้วยโดยเฉพาะประสบการณ์ที่มากมายในเรื่องของการตั้งแคมป์และการใช้ชีวิตในแคมป์นั้นเอง                 การทำกิจกรรมแบบนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีกับเราเองอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยเพราะสิ่งที่ดีๆจะได้เกิดขึ้นกับเราเองอย่างมากด้วย เพราะเวลาที่เราไปแคมป์นั้นก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้เราได้เลือกทำกันอย่างมากเลยและถ้าหากเรายิ่งได้ทำแล้วจะช่วยทำให้เราได้เพลิดเพลินใจได้อย่างที่สุดด้วย                 ในการที่เราจะทำกิจกรรมแบบนี้นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็จะยิ่งตื่นเต้นที่ได้ทำอะไรที่ใหม่ๆที่เราเองไม่เคยทำมาก่อนด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็จะต้องเรียนรู้ไว้จะได้ไม่ทำให้เราต้องกังวลใจด้วยเพราะว่าในเรื่องของการตั้งแคมป์นั้นจะช่วยทำให้เรานั้นได้ลองทำสิ่งที่ใหม่ๆได้อย่างมากเลย                 การตั้งแคมป์นั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีส่วนมากการตั้งแคมป์ก็จะมีในส่วนของการกางเต็นท์ซึ่งก็จะมีที่ที่ให้กางเต๊นท์กันอย่างมากมายเลย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดจะได้เจอกับเรื่องราวที่ดีๆกับเราเองอย่างยิ่งและแน่นอนเราก็จะยิ่งได้รับประสบการณ์อย่างมากมายที่จะสามารถที่จะช่วยให้เรานั้นเอาตัวรอดได้อีกด้วย                 ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์นั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก ซึ่งถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจแล้วจะดีต่อเราเองอย่างที่สุด เรื่องของการทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอะไรใหม่ๆให้กับหลายๆคนด้วย บางคนไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยเที่ยวแบบนี้มาก่อนก็อาจจะประทับใจในการทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์แบบนี้ด้วยเช่นกัน หากเรารู้จักที่จะให้ความสำคัญแล้วในเรื่องของการทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ก็จะดีต่อตัวเองเพราะเราก็จะยิ่งมีความสุขที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆด้วย

กิจกรรมเอ้าท์ดอร์ควรเลือกเที่ยวให้ถูกฤดู

0 Comments
กิจกรรมเอ้าท์ดอร์

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของกิจกรรมเอ้าท์ดอร์นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างยิ่งเพราะว่าในเรื่องของกิจกรรมเอ้าท์ดอร์นั้นก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้มีการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นเลย ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าหากเราสามารถที่จะเลือกเที่ยวหรือเลือกทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์แล้วก็ควรที่จะต้องเลือกเที่ยวให้ถูกฤดูด้วย                 เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของกิจกรรมเอ้าท์ดอร์นั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็หันกลับมาเที่ยวแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆด้วยเพราะยิ่งเราได้เที่ยวให้ถูกฤดูได้มากเท่าไหร่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคกับการทำกิจกรรมด้วย เรื่องเหล่านี้เราจึงควรที่จะต้องเลือกที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆจะยิ่งดีต่อเราเองอย่างยิ่ง                 เรื่องของการทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์นั้นถ้าหากเรารู้จักที่จะหาข้อมูลในการเที่ยวแล้วนั้นจะยิ่งดีต่อเราเองอย่างมากเพราะเราก็จะได้เที่ยวได้อย่างถูกต้องด้วย อะไรที่จะช่วยทำให้เราไม่ต้องเกิดความกังวลใจแล้วนั้นก็จะดีอย่างยิ่ง เพราะว่าถ้าหากเราเที่ยวฤดูอื่นๆเช่นฤดูฝนแน่นอนว่าจะทำให้การเที่ยวนั้นไม่สนุกแถมมีอุปสรรคอย่างยิ่งเลย                 สิ่งนี้จึงจะช่วยทำให้เรานั้นได้คิดและได้นึกถึงมากๆด้วยกับเรื่องของการทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์เพื่อที่สิ่งดีๆจะยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองด้วย อะไรที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขในชีวิตได้ก็ควรที่จะต้องทำเพราะความสุขเราไม่สามารถที่จะหาจากไหนได้นอกจากตัวเราเองจะหาทำให้เราได้มีความสุขอย่างยิ่งด้วย                 การทำกิจกรรมต่างๆนั้นอาจจะต้องเลือกฤดูในการเที่ยวเพราะในบางครั้งเราอยากที่จะไปทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ตามป่าตามเขา อันนี้จะยิ่งเป็นเรื่องที่แย่อย่างมากหากเกิดฝนตกหรือลมแรง สิ่งนี้เราจึงควรที่จะต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดจะได้เกิดความสนุกและความประทับใจได้อย่างมากด้วย                 เพราะอย่างน้อยเราก็ไม่เสียเวลาเปล่าที่เราจะไปทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์กันนั้นเอง  ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความอดทนมากๆเพราะว่ายิ่งเรามีความอดทนได้เท่าไหร่ก็จะสนุกอย่างมากเพราะการทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่ อะไรที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขและสนุกนั้นก็ควรที่จะต้องทำจะยิ่งดีกับเราเองอย่างยิ่งเลย                 การทำกิจกรรมเอ้าท์ดอร์จึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้รับความเพลิดเพลินใจอย่างมากเพราะอย่างน้อยก็จะช่วยทำให้เราไม่เครียดแล้วสนุกกับกิจกรรมที่ทำด้วย