การเลือกคลินิกในการทำเลสิก

0 Comments
ทำเลสิคที่ไหนดี

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือปัญหาของดวงตาเกี่ยวกับการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นระยะใกล้หรือระยะไกล แต่หากมีความผิดปกติใด ๆ ที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ต้องมีการใช้งานแว่นสายตา ทั้งแว่นสายตาสั้นแล้วก็แว่นสายตายาว รวมทั้งแว่นสายตาเอียง ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตค่อนข้างมาก 

ผู้คนเหล่านี้จึงมักมองหาการรักษาที่ได้รับมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสามารถแก้ไขปัญหาดวงตาให้สามารถกลับมามองเห็นได้ตามปกติ 100% จึงสนใจที่จะเข้ารับการรักษาดวงตาโดยการทำเลสิคจากจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้แต่ละคนนั้นมักจะลังเลว่าทำเลสิคที่ไหนดีที่จะสามารถตอบโจทย์การมองเห็นและมีความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งคำถามที่ว่าทำเลสิคที่ไหนดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราพิจารณาดังต่อไปนี้ 

  1. เลือกสถานที่ทำการรักษาที่มีความน่าเชื่อถือ 

มีการจดรับรองว่าเป็นคลินิกที่รักษาเกี่ยวกับสายตาทางด้านการทำเลสิคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

  1. มีใบรับรอง 

ใบรับรองเอกสารที่ยืนยันได้ว่าจากจักษุแพทย์หรือแพทย์ที่อยู่ในคลินิกหรือสถานพยาบาลแห่งนี้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นหมออย่างถูกต้องตามกฎหมายมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ให้เห็นอย่างชัดเจนและมีอายุการทำงานรวมทั้งประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือ 

  1. มาตรฐานของเครื่องมือ 

ควรจะต้องมีเครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการทำการผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐาน มีการรองรับจากมาตรฐานสากลที่มีความปลอดภัยและแม่นยำสูงที่สุด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อผู้เข้ารับการรักษาโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ทางทีมแพทย์ควรจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นอย่างสูงหาก เป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยและความใหม่มากจนเกินไป อาจจะทิ้งช่วงเวลาสักครู่เพื่อรอฟังผลตอบรับของการใช้บริการจากเครื่องเหล่านี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเราว่าจะได้รับความปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจจากการรักษาอย่างแน่นอน อีกทั้งยังเป็นการให้ทีมแพทย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่ ๆ ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

  1. ความพร้อมในด้านความรู้ของบุคลากร 

ควรมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่มีความรู้ความสามารถสามารถตอบโจทย์หรือตอบข้อสงสัยทุกประการก่อนเข้ารับการรักษาอย่างแท้จริง หรือสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้ารับการรักษาได้เป็นอย่างดีโดยไม่ขาดตกบกพร่องใด ๆ นอกจากนี้ควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยารักษาหรือยาที่ใช้ภายหลังการผ่าตัด โดยให้คำแนะนำอย่างครบถ้วนและมีการชี้ถึงข้อบ่งชัดของการใช้ยา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและสามารถตอบปัญหาความแตกต่างของคลินิกของตนเทียบกับคลินิกอื่น ๆ ได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคนไข้ว่าจะทำเลสิกที่ไหนดี 

  1. การติดตามผล 

ทางคลินิกควรมีการติดตามอาการของคนไข้ว่ามีความผิดปกติหรือมีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการการรักษาอย่างไรบ้าง เพื่อทำเป็นประวัติของคนไข้เก็บเอาไว้หรือหากมีความผิดปกติใด ๆ จะได้สามารถแนะนำคนไข้ได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการแนะนำเบื้องต้นก่อนที่จะให้คนไข้เข้ามาสอบถามกับคุณหมอเฉพาะทางอีกครั้ง